Skip to content

Ryggskott – behandling hos kiropraktor

Har du ont i nedre delen av ryggen? Skapar smärtan problem i ditt dagliga liv? Du kan ha drabbats av ryggskott. Vänta inte med att söka hjälp, då riskerar problemen att bli värre.

En kiropraktor kan lindra smärtan och hitta grundorsakerna till ditt ryggskott – på KAN-kliniken kan vi lindra din smärta och lägga upp ett träningsprogram som gör att problemen inte återkommer. Kiropraktisk behandling är en vetenskapligt bevisat fungerande metod mot ryggskott.

Mer information om ryggskott

Ryggskott är en ofta kraftig smärta i ländryggen. Den uppstår plötsligt och ger svårigheter att röra sig. Ryggskott är ett mycket vanligt problem – enligt statistiken är det faktiskt den oftast förekommande anledningen till sjukfrånvaro. Dessutom är ryggskott en av de vanligaste anledningarna att uppsöka en kiropraktor. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att behandla personer med ryggskott – vi kan hjälpa dig också.

Ett mycket vanligt problem

Ryggskott är som sagt en mycket vanlig förekommande åkomma och personer i alla åldrar kan drabbas. Cirka åtta av tio personer får någon gång i livet problem med smärtor i ländryggen och det gäller även barn.

Ryggskott kan härröra från vilken del som helst av ryggens smärtkänsliga strukturer. Smärtan kan ha sitt ursprung i leder, muskler, diskar eller ledband.

Ryggskott upplevs på många olika sätt

Ryggskott kan även upplevas på många olika sätt. Smärtan kan finnas i nedre delen av ryggen eller stråla ner mot skinkorna, höfterna och benen. Det som händer mer ryggraden är att rörelsen mellan två eller fler av ryggradens kotor har blivit nedsatt. Detta leder i sin tur till muskelryckningar som kan skada en disk. Dessutom blir ofta musklerna runt ryggraden, skinkorna och höfterna spända. Om denna spänning finns i mitten av ryggen kan det även i vissa fall leda till svårigheter med andningen.

Ofta finns ingen enskild orsak

Det är ofta svårt att se någon ensam bakomliggande orsak till ryggskott. Ofta handlar det om många saker i vardagen som irriterat ryggen under en längre tid. Så en dag händer det när man ska lyfta upp sitt barn i barnvagnen eller knyta skorna – det knäpper till och ryggskottet har uppstått.

I ryggskottets första skede gör de flesta rörelser ont. När det sedan läker avtar smärtan steg för steg och det är bara vissa rörelser som smärtar, exempelvis när man reser sig upp från en stol eller böjer sig framåt. Det är bra att hitta en bekväm position där smärtan inte är så stark. Att gå på en plan yta eller att ligga ned med anklarna vilande på en stol är två positioner som ofta fungerar bra.

Viktigt att behandla det bakomliggande

Det är viktigt att behandla den bakomliggande orsaken till ryggskott. Annars kan det snabbt återkomma och ryggraden kan få svårt att hitta sin korrekta funktion på egen hand.

Om du vänder dig till oss på KAN-kliniken så kan en kiropraktor hjälpa dig både med att lindra den akuta smärtan och se till att ryggen läker på ett så bra och naturligt sätt som möjligt.

Dessutom är det viktigt att hålla sig i rörelse när man har drabbats av ryggskott. Att sitta still och bara vila kan förvärra tillståndet. Vi kan hjälpa dig att lägga upp ett program för rehabiliteringsprogram för ditt ryggskott.

Kiropraktisk behandling av ryggskott – några fördelar
  • Kiropraktorer är specialister på manipulation av ryggraden, det enda tillvägagångssättet utan läkemedel med bevisad effekt på ryggskott.
  • Behandling av ryggraden är en bättre metod än medicinsk när det handlar om återhämtning efter en skada.
  • Långsiktigt sett är den kiropraktiska metoden bevisat överlägsen.
  • Kiropraktisk behandling är en utmärkt icke-kirurgisk behandlingsform för patienter med kroniska besvär med smärtor i ländryggen och ryggskott.
  • Ryggradsmanilpulation av en välutbildad kiropraktor är en mycket säker behandling mot ryggsmärtor.
Åtgärda problemen i god tid

Våra kiropraktorer kan minska tiden du lider av ont i ryggen efter ryggskott. Att gå omkring med smärta i vardagen gör det svårt att gå, köra, sitta eller till och med stå upp på ett normalt vis. Vi kan hjälpa dig att hitta orsakerna till ditt ryggskott och hur behandlingen ska gå till. Om du har ryggskott som återkommer kan det i långa loppet leda till kronisk smärta – därför bör du uppmärksamma signalerna. Det är ingen bra idé att gå och lida i onödan – kontakta oss så snart som möjligt så kan vi hjälpa dig.

Ryggskott – frågor och svar

Välkommen att höra av dig till oss på KAN-kliniken – våra kiropraktorer kan hjälpa dig att bli av med ditt ryggskott.