Skip to content

Behandlingar

Ett helhetstänk genomsyrar hela vår verksamhet för att uppnå optimal funktion, prestationsförmåga och hälsa.

KAN-klinikens omsorgsfulla personal är utbildad inom olika områden för att kunna behandla med manuella tekniker och ge råd om motion och kosthållning.

Vi erbjuder idag kiropraktik, massage och träning.

Behandlingar